KSIĘGA URANTII

© 2009 Urantia Foundation. All rights reserved

przekład - Małgorzata i Przemysław Jaworscy

 

 

Loading

facebook Księga Urantii Facebook

Księga Urantii, wprowadzenie, główne idee

Przedmowa

CZĘŚĆ I - WSZECHŚWIAT CENTRALNY I SUPERWSZECHŚWIATY

Przekaz

 

Tytuł

1.

 

Ojciec Uniwersalny

2.

 

Natura Boga

3.

 

Atrybuty Boga

4.

 

Stosunek Boga do wszechświata

5.

 

Stosunek Boga do jednostki

6.

 

Wieczny Syn

7.

 

Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata

8.

 

Nieskończony Duch

9.

 

Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata

10.

 

Rajska Trójca

11.

 

Wieczna Wyspa Raj

12.

 

Wszechświat wszechświatów

13.

 

Święte sfery Raju

14.

 

Wszechświat centralny i Boski

15.

 

Siedem superwszechświatów

16.

 

Siedem Duchów Nadrzędnych

17.

 

Siedem grup Duchów Najwyższych

18.

 

Najwyższe Osobowości Trójcy

19.

 

Partnerzy-pochodzący od Trójcy

20.

 

Rajscy Synowie Boga

21.

 

Rajscy Synowie Stwórcy

22.

 

Utrójcowieni Synowie Boga

23.

 

Samotni Posłańcy

24.

 

Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha

25.

 

Zastępy posłańców przestrzeni

26.

 

Duchy usługujące wszechświata centralnego

27.

 

Służba supernafinów klasy pierwszej

28.

 

Duchy usługujące superwszechświatów

29.

 

Dyspozytorzy Mocy wszechświata

30.

 

Osobowości wielkiego wszechświata

31.

 

Korpus Finalizmu

CZĘŚĆ II - WSZECHŚWIAT LOKALNY

Przekaz

 

Tytuł

32.

 

Ewolucja wszechświatów lokalnych

33.

 

Administracja wszechświata lokalnego

34.

 

Matka Duch wszechświata lokalnego

35.

 

Synowie Boży wszechświata lokalnego

36.

 

Nosiciele Życia

37.

 

Osobowości wszechświata lokalnego

38.

 

Duchy usługujące wszechświata lokalnego

39.

 

Zastępy seraficzne

40.

 

Wznoszący się Synowie Boga

41.

 

Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego

42.

 

Energia - umysł i materia

43.

 

Konstelacje

44.

 

Niebiańscy twórcy

45.

 

Administracja systemu lokalnego

46.

 

Zarząd systemu lokalnego

47.

 

Siedem światów-mieszkań

48.

 

Życie morontialne

49.

 

Światy zamieszkałe

50.

 

Książęta Planetarni

51.

 

Adamowie Planetarni

52.

 

Planetarne epoki śmiertelników

53.

 

Bunt Lucyfera

54.

 

Problemy wynikające z buntu Lucyfera

55.

 

Sfery światłości i życia

56.

 

Jedność wszechświatowa

CZĘŚĆ III - HISTORIA URANTII

Przekaz

 

Tytuł

57.

 

Pochodzenie Urantii

58.

 

Ustanowienie życia na Urantii

59.

 

Era życia morskiego na Urantii

60.

 

Urantia we wczesnej erze życia lądowego

61.

 

Era ssaków na Urantii

62.

 

Zaranie gatunku człowieka pierwotnego

63.

 

Pierwsza rodzina ludzka

64.

 

Ewolucyjne rasy kolorowe

65.

 

Kontrola ewolucji

66.

 

Planetarny Książę Urantii

67.

 

Bunt planetarny

68.

 

Zaranie cywilizacji

69.

 

Prymitywne instytucje ludzkie

70.

 

Ewolucja rządu u ludzi

71.

 

Kształtowanie się państwa

72.

 

Rząd na pobliskiej planecie

73.

 

Ogród Eden

74.

 

Adam i Ewa

75.

 

Odstępstwo Adama i Ewy

76.

 

Drugi ogród

77.

 

Istoty pośrednie

78.

 

Rasa fioletowa po dniach Adama

79.

 

Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie

80.

 

Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie

81.

 

Kształtowanie się cywilizacji współczesnej

82.

 

Ewolucja małżeństwa

83.

 

Instytucja małżeństwa

84.

 

Małżeństwo a życie rodzinne

85.

 

Początki czczenia

86.

 

Wczesne stadium ewolucji religii

87.

 

Kult duchów

88.

 

Fetysze, amulety i magia

89.

 

Grzech, ofiara i pokuta

90.

 

Szamanizm - uzdrawiacze i kapłani

91.

 

Ewolucja modlitwy

92.

 

Późniejsza ewolucja religii

93.

 

Machiventa Melchizedek

94.

 

Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie

95.

 

Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie

96.

 

Jahwe - Bóg Hebrajczyków

97.

 

Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków

98.

 

Nauki Melchizedeka na Zachodzie

99.

 

Społeczne problemy religii

100.

 

Religia w doświadczeniu ludzkim

101.

 

Prawdziwa natura religii

102.

 

Podstawy wiary religijnej

103.

 

Rzeczywistość doświadczenia religijnego

104.

 

Rozwój koncepcji Trójcy

105.

 

Bóstwo a rzeczywistość

106.

 

Wszechświatowe poziomy rzeczywistości

107.

 

Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli

108.

 

Misja i służba Dostrajaczy Myśli

109.

 

Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi

110.

 

Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami

111.

 

Dostrajacz a dusza

112.

 

Wieczne trwanie osobowości

113.

 

Seraficzni opiekunowie przeznaczenia

114.

 

Seraficzny rząd planetarny

115.

 

Istota Najwyższa

116.

 

Wszechmocny Najwyższy

117.

 

Bóg Najwyższy

118.

 

Najwyższy i Ostateczny - czas i przestrzeń

119.

 

Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała

CZĘŚĆ IV - ŻYCIE I NAUKI JEZUSA

Przekaz

 

Tytuł

120.

 

Obdarzenie Urantii przez Michała

121.

 

Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię

122.

 

Narodziny i lata niemowlęce Jezusa

123.

 

Wczesne dzieciństwo Jezusa

124.

 

Późne dzieciństwo Jezusa

125.

 

Jezus w Jerozolimie

126.

 

Dwa przełomowe lata

127.

 

Lata młodzieńcze

128.

 

Wczesny wiek męski Jezusa

129.

 

Jezus jako człowiek dorosły

130.

 

W drodze do Rzymu

131.

 

Religie świata

132.

 

W Rzymie

133.

 

Powrót z Rzymu

134.

 

Lata przejściowe

135.

 

Jan Chrzciciel

136.

 

Chrzest i czterdzieści dni

137.

 

Czas oczekiwania w Galilei

138.

 

Nauczanie posłańców królestwa

139.

 

Dwunastu apostołów

140.

 

Wyświęcenie Dwunastu

141.

 

Początek działalności publicznej

142.

 

Pascha w Jerozolimie

143.

 

Po Samarii

144.

 

Na Gilboa i w Dekapolu

145.

 

Cztery pamiętne dni w Kafarnaum

146.

 

Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei

147.

 

Krótka wizyta w Jerozolimie

148.

 

Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie

149.

 

Druga tura głoszenia kazań

150.

 

Trzecia tura głoszenia kazań

151.

 

Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem

152.

 

Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum

153.

 

Kryzys w Kafarnaum

154.

 

Ostatnie dni w Kafarnaum

155.

 

Ucieczka przez północną Galileę

156.

 

Pobyt w Tyrze i Sydonie

157.

 

W Cezarei Filipowej

158.

 

Góra Przemienienia

159.

 

Tura po Dekapolu

160.

 

Rodan z Aleksandrii

161.

 

Dalsze rozmowy z Rodanem

162.

 

Święto Namiotów

163.

 

Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie

164.

 

Święto Poświęcenia

165.

 

Początek misji pereańskiej

166.

 

Ostatnia wizyta w północnej Perei

167.

 

Wizyta w Filadelfii

168.

 

Wskrzeszenie Łazarza

169.

 

Ostatnie nauki w Pelli

170.

 

Królestwo nieba

171.

 

W drodze do Jerozolimy

172.

 

Wjazd do Jerozolimy

173.

 

Poniedziałek w Jerozolimie

174.

 

Wtorkowy ranek w Świątyni

175.

 

Ostatnia mowa w Świątyni

176.

 

Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej

177.

 

Środa, dzień odpoczynku

178.

 

Ostatni dzień w obozie

179.

 

Ostatnia Wieczerza

180.

 

Mowa pożegnalna

181.

 

Ostatnie upomnienia i przestrogi

182.

 

W Getsemane

183.

 

Zdrada i aresztowanie

184.

 

Przed sądem Sanhedrynu

185.

 

Rozprawa przed Piłatem

186.

 

Tuż przed ukrzyżowaniem

187.

 

Ukrzyżowanie

188.

 

Czas grobu

189.

 

Zmartwychwstanie

190.

 

Morontialne ukazania się Jezusa

191.

 

Ukazanie się apostołom i innym przywódcom

192.

 

Ukazania się Jezusa w Galilei

193.

 

Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie

194.

 

Obdarzenie Duchem Prawdy

195.

 

Po Zesłaniu Ducha

196.

 

Wiara Jezusa

 

 

 

 

Powrót do strony głównej

free web page counters Statcounter