Księga Urantii


© 2010 Urantia Foundation. All rights reserved
Przekład – Małgorzata i Przemysław Jaworscy

 

Pobierz tekst Księgi Urantii

 

Księga Urantii, wprowadzenie, główne idee

Księga Urantii składa się z czterech części

Przedmowa

CZĘŚĆ I - WSZECHŚWIAT CENTRALNY I SUPERWSZECHŚWIATY CZĘŚĆ II - WSZECHŚWIAT LOKALNY CZĘŚĆ III - HISTORIA URANTII CZĘŚĆ IV - ŻYCIE I NAUKI JEZUSA
1. Ojciec Uniwersalny 32. Ewolucja wszechświatów lokalnych 57. Pochodzenie Urantii 120. Obdarzenie Urantii przez Michała
2. Natura Boga 33. Administracja wszechświata lokalnego 58. Ustanowienie życia na Urantii 121. Czas, kiedy Michał obdarzał Urantię
3. Atrybuty Boga 34. Matka Duch wszechświata lokalnego 59. Era życia morskiego na Urantii 122. Narodziny i lata niemowlęce Jezusa
4. Stosunek Boga do wszechświata 35. Synowie Boży wszechświata lokalnego 60. Urantia we wczesnej erze życia lądowego 123. Wczesne dzieciństwo Jezusa
5. Stosunek Boga do jednostki 36. Nosiciele Życia 61. Era ssaków na Urantii 124. Późne dzieciństwo Jezusa
6. Wieczny Syn 37. Osobowości wszechświata lokalnego 62. Zaranie gatunku człowieka pierwotnego 125. Jezus w Jerozolimie
7. Stosunek Wiecznego Syna do wszechświata 38. Duchy usługujące wszechświata lokalnego 63. Pierwsza rodzina ludzka 126. Dwa przełomowe lata
8. Nieskończony Duch 39. Zastępy seraficzne 64. Ewolucyjne rasy kolorowe 127. Lata młodzieńcze
9. Stosunek Nieskończonego Ducha do wszechświata 40. Wznoszący się Synowie Boga 65. Kontrola ewolucji 128. Wczesny wiek męski Jezusa
10. Rajska Trójca 41. Fizyczne aspekty wszechświata lokalnego 66. Planetarny Książę Urantii 129. Jezus jako człowiek dorosły
11. Wieczna Wyspa Raj 42. Energia - umysł i materia 67. Bunt planetarny 130. W drodze do Rzymu
12. Wszechświat wszechświatów 43. Konstelacje 68. Zaranie cywilizacji 131. Religie świata
13. Święte sfery Raju 44. Niebiańscy twórcy 69. Prymitywne instytucje ludzkie 132. W Rzymie
14. Wszechświat centralny i Boski 45. Administracja systemu lokalnego 70. Ewolucja rządu u ludzi 133. Powrót z Rzymu
15. Siedem superwszechświatów 46. Zarząd systemu lokalnego 71. Kształtowanie się państwa 134. Lata przejściowe
16. Siedem Duchów Nadrzędnych 47. Siedem światów-mieszkań 72. Rząd na pobliskiej planecie 135. Jan Chrzciciel
17. Siedem grup Duchów Najwyższych 48. Życie morontialne 73. Ogród Eden 136. Chrzest i czterdzieści dni
18. Najwyższe Osobowości Trójcy 49. Światy zamieszkałe 74. Adam i Ewa 137. Czas oczekiwania w Galilei
19. Partnerzy-pochodzący od Trójcy 50. Książęta Planetarni 75. Odstępstwo Adama i Ewy 138. Nauczanie posłańców królestwa
20. Rajscy Synowie Boga 51. Adamowie Planetarni 76. Drugi ogród 139. Dwunastu apostołów
21. Rajscy Synowie Stwórcy 52. Planetarne epoki śmiertelników 77. Istoty pośrednie 140. Wyświęcenie Dwunastu
22. Utrójcowieni Synowie Boga 53. Bunt Lucyfera 78. Rasa fioletowa po dniach Adama 141. Początek działalności publicznej
23. Samotni Posłańcy 54. Problemy wynikające z buntu Lucyfera 79. Rozprzestrzenianie się Anditów na Wschodzie 142. Pascha w Jerozolimie
24. Wyższe Osobowości Nieskończonego Ducha 55. Sfery światłości i życia 80. Rozprzestrzenianie się Anditów na Zachodzie 143 Po Samarii
25. Zastępy posłańców przestrzeni 56. Jedność wszechświatowa 81. Kształtowanie się cywilizacji współczesnej 144. Na Gilboa i w Dekapolu
26. Duchy usługujące wszechświata centralnego   82. Ewolucja małżeństwa 145. Cztery pamiętne dni w Kafarnaum
27. Służba supernafinów klasy pierwszej   83. Instytucja małżeństwa 146. Pierwsza tura głoszenia kazań w Galilei
28. Duchy usługujące superwszechświatów   84. Małżeństwo a życie rodzinne 147. Krótka wizyta w Jerozolimie
29. Dyspozytorzy Mocy wszechświata   85. Początki czczenia 148. Nauczanie ewangelistów w Betsaidzie
30. Osobowości wielkiego wszechświata   86. Wczesne stadium ewolucji religii 149. Druga tura głoszenia kazań
31. Korpus Finalizmu   87. Kult duchów 150. Trzecia tura głoszenia kazań
    88. Fetysze, amulety i magia 151. Czas oczekiwania i nauczanie nad morzem
    89. Grzech, ofiara i pokuta 152. Wydarzenia prowadzące do kryzysu w Kafarnaum
    90. Szamanizm - uzdrawiacze i kapłani 153. Kryzys w Kafarnaum
    91. Ewolucja modlitwy 154. Ostatnie dni w Kafarnaum
    92. Późniejsza ewolucja religii 155. Ucieczka przez północną Galileę
    93. Machiventa Melchizedek 156. Pobyt w Tyrze i Sydonie
    94. Nauki Melchizedeka na Dalekim Wschodzie 157. W Cezarei Filipowej
    95. Nauki Melchizedeka na Bliskim Wschodzie 158. Góra Przemienienia
    96. Jahwe - Bóg Hebrajczyków 159. Tura po Dekapolu
    97. Ewolucja koncepcji Boga u Hebrajczyków 160. Rodan z Aleksandrii
    98. Nauki Melchizedeka na Zachodzie 161. Dalsze rozmowy z Rodanem
    99. Społeczne problemy religii 162. Święto Namiotów
    100. Religia w doświadczeniu ludzkim 163. Wyświęcenie Siedemdziesięciu w Magedanie
    101. Prawdziwa natura religii 164. Święto Poświęcenia
    102. Podstawy wiary religijnej 165. Początek misji pereańskiej
    103. Rzeczywistość doświadczenia religijnego 166. Ostatnia wizyta w północnej Perei
    104. Rozwój koncepcji Trójcy 167. Wizyta w Filadelfii
    105. Bóstwo a rzeczywistość 168. Wskrzeszenie Łazarza
    106. Wszechświatowe poziomy rzeczywistości 169. Ostatnie nauki w Pelli
    107. Pochodzenie i natura Dostrajaczy Myśli 170. Królestwo nieba
    108. Misja i służba Dostrajaczy Myśli 171. W drodze do Jerozolimy
    109. Związki między Dostrajaczami a istotami wszechświatowymi 172. Wjazd do Jerozolimy
    110. Związki między Dostrajaczami a indywidualnymi śmiertelnikami 173 Poniedziałek w Jerozolimie
    111. Dostrajacz a dusza 174. Wtorkowy ranek w Świątyni
    112. Wieczne trwanie osobowości 175. Ostatnia mowa w Świątyni
    113. Seraficzni opiekunowie przeznaczenia 176. Wtorkowy wieczór na Górze Oliwnej
    114. Seraficzny rząd planetarny 177. Środa, dzień odpoczynku
    115. Istota Najwyższa 178. Ostatni dzień w obozie
    116. Wszechmocny Najwyższy 179. Ostatnia Wieczerza
    117. Bóg Najwyższy 180. Mowa pożegnalna
    118. Najwyższy i Ostateczny - czas i przestrzeń 181. Ostatnie upomnienia i przestrogi
    119. Obdarzenia dokonane przez Chrystusa Michała 182. W Getsemane
      183 Zdrada i aresztowanie
      184. Przed sądem Sanhedrynu
      185. Rozprawa przed Piłatem
      186. Tuż przed ukrzyżowaniem
      187. Ukrzyżowanie
      188. Czas grobu
      189. Zmartwychwstanie
      190. Morontialne ukazania się Jezusa
      191. Ukazanie się apostołom i innym przywódcom
      192. Ukazania się Jezusa w Galilei
      193. Końcowe ukazania się i wniebowstąpienie
      194. Obdarzenie Duchem Prawdy
      195. Po Zesłaniu Ducha
      196. Wiara Jezusa

Web Analytics
Statcounter